Jiří Lukeš

Dozvuky – premiéra skladby pro basklarinet a zvukovou stopu

Procházka zimní krajinou, ranní jízda vlakem do práce, zvony dómu v Salzburgu a celá řada dalších akustických záznamů různých prostředí/situací.

Prvotním impulzem pro vytvoření dozvuků byla revize archivu vlastních zvukových nahrávek pořízených v časovém rozmezí cca 1,5 roku. Většina populace dnes pořizuje množství fotografií z dovolené, různých společenských akcí a dalších, častokrát i velmi nefotogenických událostí. Zvuková podoba prostředí, ve kterém so každodenně pohybujem, představuje neméně důležitou a častokrát stejně bohatou zásobnici nejrůznějších podnětů. Proto si pravidelně pořizuji záznamy akustických situací, které  z nějakého důvodu upoutají mojí pozornost. Může se jednat o archetypální partnerský rozhovor nechtěně vyslechnutý při jízdě vlakem, zvuk zvonů na věži blízkého kostela či “pouze” ambient přírody slyšený při procházce.

Zpětným proposloucháváním takto získaných nahrávek často objevím mnoho zvukových elementů, které si svou povahou přímo koledují o kompoziční zpracování. Důležitou roli při klasifikaci jednotlivých zvuků a celkové stavbě formy pak hraje právě různý dozvuk jednotlivých prostředí. Dalším pojícím prvkem ve skladbě je zvuk vlastní chůze na různých typech povrchů (štěrk, polní cesta, asfaltová komunikace, tráva), který chápu jako jeden z hlavních evolučních prvků kompozice Dozvuky. Analýza vybraných míst takto vzniklé stopy zároveň pomohla vygenerovat materiál pro druhou vrstvu kompozice, kterou tvoří dvanáct vstupů basklarinetu. Je to právě zvuk basklarinetu, k jehož použití jsem došel intuitivně.

Pro mne až magické zvukové možnosti basklarinetu optimálně korespondují s charakterem Dozvuků. Každý vstup je pojat jako instrumentální “komentář” sui generis vycházející především z přechodových jevů, které jsou běžným poslechem téměř nerozeznatelné. Parametr dozvuku společně s použitím dalších efektů vytváří spojovací můstek mezi oběma vrstvami kompozice. Dochází tedy k propojení přirozeného dozvuku daného prostředí s dozvukem vytvořeným postprodukčně. Výsledkem je jakási “virtuální zvuková procházka”.

Basklarinet: Hanuš Axmann.