Jiří Lukeš

chotilsko025


chotilsko025

Každý z nás máme své oblíbené místo, kam se z různých důvodů neustále vracíme. Známe jej skoro nazpaměť. V létě, v zimě, v dešti – za různých situací. Snažíme se to místo různým způsobem zachytit – v paměti vlastního mozku, v paměti vlastního fotoaparátu…Pořizujeme nespočet snímků a záznamů, přesto se tam neustále znovu vracíme. Za necelé dva roky jsem nashromáždil řadu fotografií a zvukových záznamů “svého” místa, které mi posloužily jako výchozí materiál pro kompozici Chotilsko025. Nahrané zvuky společně s exif daty jednotlivých snímků transformovanými na hudební strukturu tak vytváří pásma, která jsou pomocí mixu v reálném čase tvarována do proměnné hudební formy, pokaždé jiné “virtuální zvukové procházky” stejným prostředím.