Jiří Lukeš

elektroakustická

.excitations..

/2012 Alta hala


Gauč/Die Couch

/2013 HAMU
Terezie Švarcová/zpěv
Věra Kestřánková/basklarinet
Jiří Lukeš/akordeon/live electronics


Poezie pro cestující – tedy básně vylepené na stěnách dopravních prostředků. Často jediný podnět pro imaginaci ve vagónu přecpaném davem cestujících. Volba na báseň Gauč Petra Borkovce padla hlavně z důvodu její latentní abstraktnosti, ve které jsem pro sebe našel životní paralelu. Ono hledání jsem pak přetavil v kompoziční proces, jehož výsledkem je melodram pracující s hlasem živým, který však pouze komentuje hlas stěžejní, jenž je realizován elektronicky. Basklarinet, akordeon a live elektronika potom vytváří sónické prostředí lavírující někde mezi zelenou a modrou…


Rothko Nr. 5, 1964

/2012 HAMU
Markéta Ivachová/flétna
Žaneta Vítová/akordoen
Jiří Lukeš/live electronic