Jiří Lukeš

komorní

Vodník aRoRaRíRoRarRa

/2014 HAMU/Galerie
Cantarina clarinete


Trio Nr. 2

/2014 HAMU/Galerie
Jana Bošková-Neubauerová/flétna
Hanuš Axmann/basklarinet
Eva Doušová/klavír


Trio Nr. 2 lze chápat jako určitý komentář mé dřívější skladby Gauč. Text stejnojmenné básně Petra Borkovce jsem tentokrát použil pouze jako sémantický model pro tvorbu hudební struktury. Význam textu je přítomen pouze ve formě alter ega hudby.


…siempre…

/2013 HAMU/Galerie
Duo Siempre Nuevo


Neustálý posun věcí dopředu v čase je neklamným příznakem vývoje. Ve skladbě „…siempre…“ jsou dvě kytary pojaty jako dvě nezávislá hudebně-zvuková média, která artikulují hraný materiál do stále nových souvislostí.


Trio Nr. 1

/2012 HAMU/Galerie
Lenka Strejčková/housle
Věra Kestřánková/klarinet
Zuzana Pelcová/klavír


Pantheon

/2011 Maďarské kulturní středisko, Praha
Filip Moravec/kytara

Hlavní myšlenkou pro mne od začátku bylo zakomponování prostoru přímo do struktury skladby. Zároveň jsem měl na mysli poměrně subtilní zvuk kytary, který se neustále plynule rozvíjí bez jakýchkoli kontrastů či výrazných předělů. Téměř celá kompozice (krom závěrečného oddílu) je postavena na zvuku flažoletů.