Jiří Lukeš

threads

disgraficke_bergThreads (= vlákna) jsou audiovizuálním dílem, postaveným na propojení jednotlivých složek prostřednictvím technologie. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit rozhraní mezi zvukem, vizuálem a pohybem za použití senzoru kinect. Jednotlivá gesta tanečnice mají kromě prvotního vizuálního významu také vliv na zvuk a projekci. Prostřednictvím technologie tak tanečnice přímo ovládá podobu elektroakustické a vizuální složky. Vedle poměrně přesně notované partitury pro orchestr tak vzniká jakási imaginární partitura pro pohyb, která je pro diváky viditelná díky projekci.